Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Emisja

Emisja

proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do inwestorów

Emitent

Emitent

podmiot (np. spółka akcyjna, skarb państwa, fundusz inwestycyjny zamknięty) oferujący (tj. wystawiający lub emitujący) swoje papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek