Władze

Prof. UW dr hab. Marcin Dyl

Prof. UW dr hab. Marcin Dyl

Prezes Zarządu Izby

>
Piotr Żochowski, CFA

Piotr Żochowski, CFA

Przewodniczący Rady Izby

>
Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski

Wiceprzewodniczący Rady Izby

>
Leszek Jedlecki

Leszek Jedlecki

Członek Rady Izby

>
Jacek Marcinowski

Jacek Marcinowski

Członek Rady Izby

>
Sławomir Kamiński

Sławomir Kamiński

Członek Rady Izby

>
Jarosław Skorulski

Jarosław Skorulski

Członek Rady Izby

>
Jarosław Wikaliński

Jarosław Wikaliński

Członek Rady Izby

>
Anna Chojnacka

Anna Chojnacka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby

>
Andrzej Ladko

Andrzej Ladko

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby

>
Krzysztof Andrzejczyk

Krzysztof Andrzejczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

>