Władze | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Władze

ZARZĄD
zdjęcie kobiety
Małgorzata Rusewicz
Prezes Zarządu Izby
Z wykształcenia prawnik, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, zaś w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami pracuje od września 2019 r., początkowo jako Wiceprezes zarządu, a od stycznia 2020 r. została mianowana Prezesem zarządu i odtąd samodzielnie kieruje IZFiA. Jest również członkiem Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz członkiem Komitetu Nadzoru w GPW Benchmark, należy do Komitetu do Spraw Ryzyka w KDPW oraz jest członkiem działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematyką ubezpieczeń zajmuje się od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.
RADA IZBY
zdjęcie kobiety
Beata Sax, CFA
Przewodnicząca Rady Izby
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finanse i Bankowość) oraz University College Dublin/Irlandia (tytuł: Master in Economic Science in European Economics and Public Affairs). W latach 2002-2003 stypendystka i uczestniczka programu dla kadr kierowniczych Fundacji im. Roberta Boscha w Niemczech. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Z rynkiem finansowym związana od 2000 r. Doświadczenie zdobywała m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) i Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 2003-2007 sprawowała funkcje od Starszego specjalisty do Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego (Pion Rynku Kapitałowego). Z grupą Investors związana od 2007 r. Od 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Investors TFI S.A.
Jarosław Skorulski
Jarosław Skorulski
Wiceprzewodniczący Rady Izby
Prezes Zarządu, BNP Paribas TFI SA
Jarosław Skorulski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), gdzie w 1991 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z rynkiem finansowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 4). Przez ostatnie lata zarządzał wieloma renomowanymi instytucjami działającymi na rynku kapitałowym.
W latach 1990-1993 był odpowiedzialny za utworzenie, a następnie kierowanie Biurem Maklerskim w Polskim Banku Rozwoju S.A. Od kwietnia 1993 r. współpracował z Pioneer Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. najpierw jako analityk finansowy, a w latach 1996-1998 na stanowisku zarządzającego Pioneer Pierwszym Polskim Funduszem Powierniczym i dyrektora zarządzającego w obszarze inwestycji kapitałowych.
W latach 1998-2002 zasiadał w Zarządach: Pioneer PTE S.A. i Pekao Pioneer PTE, a w latach 2003-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu Pocztylion Arka PTE S.A. W okresie od grudnia 2007 do lipca 2015 jako Prezes Zarządu kierował TFI Allianz Polska S.A.
Cezary Iwański, CFA
Cezary Iwański, CFA
Członek Rady Izby
Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk technicznych w Instytucie Badań Systemowych PAN oraz doradca inwestycyjny z tytułem CFA. Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych.
W latach 1994-2001 pracował dla CDM Pekao SA, gdzie początkowo jako zastępca kierownika Zespołu Analiz współuczestniczył w powstaniu i rozbudowie pierwszego w Polsce profesjonalnego zespołu analiz spółek giełdowych i rynku kapitałowego, a następnie jako dyrektor organizował Departament Zarządzania Aktywami.
W 2001 objął stanowisko wiceprezesa zarządu Pioneer Pekao Investment odpowiedzialnego za pion inwestycji. W roku 2009 podjął się stworzenia TFI KGHM SA, którym kierował do czerwca 2011 r.  
W 2012 roku związał się z Grupą BPS, jako wiceprezes zarządu, a następnie prezes zarządu DM Banku BPS SA. Od 2015 roku pełnił funkcję prezesa zarządu BPS TFI SA.
Z grupą PZU związany od lutego 2017 roku.
zdjęcie
Krzysztof Kamiński, CFA, DI
Członek Rady Izby
Ekspert z branży finansowej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku posiadający tytuł CFA Charterholder. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819).

W latach 2007 -2013 pracował na rzecz HSBC Global Asset Management rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nadzorując m,in. obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu i komunikacji i odpowiadając za projekty strategiczne Towarzystwa.
zdjęcie
Łukasz Kędzior
Członek Rady Izby
Łukasz Kędzior, Prezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządu, Pion Finansowy, Pion Sprzedaży i Marketingu oraz Pion Operacyjny.

Związany jest z rynkiem finansowym od ponad 17 lat. Od 2017 r. przez blisko cztery lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w TFI PZU S.A. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za obszar sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz kreowanie i implementację strategicznych celów spółki. Wcześniej w latach 2014 – 2017 był członkiem zarządu w Skarbiec TFI, gdzie odpowiadał za obszar sprzedaży, wsparcia sprzedaży i marketingu. Od stycznia 2012 do czerwca 2014 był dyrektorem biura sprzedaży w TFI PZU. W latach 2011 - 2012 dyrektor departamentu klientów prestiżowych w Skarbiec TFI. Uprzednio pracował również w Pioneer Pekao TFI na stanowisku dyrektora ds. kluczowych klientów, zaś swoją karierę zawodową zaczynał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość, jest także absolwentem studiów doktoranckich.

Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z zakresu zarządzania firmą. Posiada tytuły MBA o specjalności finanse międzynarodowe oraz marketing międzynarodowy, uzyskane w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Erasmus University Rotterdam. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku handel elektroniczny
zdjęcie
Tomasz Korab
Członek Rady Izby
Prezes Zarządu EQUES Investment TFI SA. Od 25 lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od września 2014 roku Prezes Zarządu. Od kwietnia 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej CERES Domu Inwestycyjnego SA. Od lutego 2022 roku Członek Advisory Board Fundacji im. Lesława A. Pagi.
zdjęcie kobiety
Ewa Małyszko
Członek Rady Izby
Pani Ewa Małyszko posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A., a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI S.A., najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową. Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji.
Tymoteusz Paleczny
Tymoteusz Paleczny
Członek Rady Izby
Wiceprezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.
Wiceprezesem zarządu TFI Allianz Polska jest od 2 lipca 2022 roku. W zarządzie odpowiada za obszar finansów, operacji i nadzór nad monitorowaniem ryzyka.
Tymoteusz Paleczny od 1999 r. był zatrudniony w Aviva Investors Poland, kolejno na stanowiskach wicedyrektora, dyrektora finansowego i członka zarządu, wiceprezesa Aviva Investors Poland SA i Aviva Investors Poland TFI SA.
Oprócz finansów odpowiadał także za działalność operacyjną i nadzór wewnętrzny. Pełnił również funkcję prokurenta spółki. Od 2004 r. wiceprezes Aviva Investors Poland SA. Od 2006 r. równocześnie wiceprezes Aviva Investors Poland - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Wcześniej zdobywał doświadczenie w firmie audytorskiej Ernst & Young. Uzyskał dyplom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Jest absolwentem Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również General Management Program na INSEAD , Fointanbleu we Francji
zdjęcie
Paweł Pasternok
Członek Rady Izby
Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej.

W 2006 r. pracował w kancelarii Salans D. Oleszczuk kancelaria prawnicza Sp. k. (obecnie Dentons Europe Oleszczuk Sp. k.). W 2007 r. pracował w kancelarii Noerr Stiefenhofer Lutz Sp. z o.o. (obecnie Noerr Biedecki sp. k). Od 2007 r. do 2009 r. pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kolejno na stanowisku Referenta, Starszego Referenta i Specjalisty. Od 2009 r. pracuje w Quercus TFI S.A. kolejno na stanowisku Młodszego Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru, Z-cy Dyrektora ds. Prawnych oraz Dyrektora ds. Prawnych. Od 2017 r. do 2018 r. był prokurentem Quercus TFI S.A. Od 2018 r. jest członkiem Zarządu Quercus TFI S.A. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej iWealth Management Sp. z o.o.
zdjęcie
Piotr Szulec
Członek Rady Izby
Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe „Podyplomowe Studium Inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy”. Od 1997 r. związany jest z rynkiem kapitałowym. Piotr Szulec posiada wieloletnie doświadczenie pracy w różnych podmiotach rynku finansowego na stanowiskach eksperckich, menedżerskich i dyrektorskich tj. Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Fortis Bank Polska SA, Xelion Doradcy Finansowi, Partnerzy Inwestycyjni, czy AXA TFI SA. W ostatnich latach był wieloletnim pracownikiem grupy kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management S.A., w tym Pioneer TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.), a ostatnio był zatrudniony w BNP Paribas TFI S.A. na stanowisku Eksperta ds. inwestycji oraz pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w spółce Respect Energy Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. (dawniej CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.). Piotr Szulec był uczestnikiem wielu szkoleń specjalistycznych z zakresu rynku kapitałowego, finansów i rachunkowości m.in. ukończył studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych zorganizowane przez IRB, czy „Nowoczesne Zarządzanie Finansowe” zorganizowany przez IFG Francuski Instytut Zarządzania. Od grudnia 2021 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Członka Zarządu. Od stycznia 2022 roku na stanowisku Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.
KOMISJA REWIZYJNA IZBY
zdjęcie
Anna Chojnacka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W 2004 roku uzyskała tytuł member of Assosiation of Chartered Certified Accountants (ACCA). W latach 1999-2004 pracowała w firmie KPMG w dziale audytu ogólnego. Od roku 2004 związana z firmą Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.) i Pioneer Pekao Investment Management S.A. (obecnie Pekao Investment Management S.A.). Na początku jako specjalista w dziale audytu wewnętrznego, a od 2006 roku jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego. Od lipca 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansowego w Pekao TFI S.A. i Pekao Investment Management S.A.
zdjęcie
Piotr Płuska
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 do 1998 roku pracował w ING Banku Śląskim S.A., kolejno na wielu stanowiskach. Od 1998 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., na stanowisku Zastępcy Dyrektora Operacyjnego. Jako Zastępca Dyrektora Operacyjnego pełnił również funkcję Inspektora Nadzoru. Od sierpnia 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.
zdjęcie
Krzysztof Andrzejczyk
Członek Komisji Rewizyjnej
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od grudnia 2000 roku. Początkowo pracował w Obsłudze Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. (obecnie: MOVENTUM Sp. z o.o.) w Departamencie Operacji, a następnie w Zespole Prawnym i Zgodności na stanowisku starszego specjalisty. W okresie od lipca 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił funkcję Inspektora Nadzoru w Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zajmował się obsługą prawną spółki i funduszy inwestycyjnych. Od stycznia 2008 r. do chwili obecnej pełni funkcję Inspektora Nadzoru w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Nadzoru i odpowiada za obszar zgodności. W okresie od września 2009 r. do lutego 2014 r. zatrudniony w PZU Asset Management SA, odpowiadał kolejno za obszar zgodności, audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej.
KOMISJA ETYCZNA
zdjęcie
Iwona Pieczyńska-Czerny
Przewodnicząca
Od 2019 - obecnie PWC Polska; dyrektor, zajmuje się w szczególności sprawami regulacyjnymi oraz sprawami dotyczącymi rynku kapitałowego.

Od 2007 do 2019 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; dyrektor Departamentu Spółek Publicznych, odpowiedzialna za nadzór nad prospektami emitentów oraz nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej i informacji poufnych a także komitetów audytu spółek giełdowych; od 2007 do 2010 UKNF; dyrektor Departamentu Postępowań, odpowiedzialna za postępowania w obszarze nadużyć na rynku finansowym Od 2016 do 2019 Członek oraz zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego (obecnie Polska Agencja Nadzoru Audytowego), organu sprawującego nadzór i podejmującego decyzje w sprawach nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Od 2011 do 2019 Członek Rady ESMA (Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych), organu podejmującego decyzje, wydającego stanowiska i wytyczne w sprawach rynku kapitałowego na rzecz państw członkowskich.

Od 1995 do 2007 Urząd Komisji Papierów Wartościowych Giełd, w tym na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku od 2004 do 2007.
Grzegorz Borowski
Grzegorz Borowski
Członek Komisji
Doktor nauk ekonomicznych, radca prawny. Ukończył studia prawnicze i podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu za pracę o ekonomicznych i prawnych determinantach rozwoju rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej.
Z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. (wcześniej: grupa kapitałowa BZ WBK S.A.) związany od 2001 roku. W latach 2001–2007 pracował w BZ WBK TFI S.A., a w latach 2005-2007 w BZ WBK Asset Management S.A. jako Dyrektor Działu Prawnego i Compliance. W latach 2007–2008 współtworzył Spatium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W 2009 roku ponownie dołączył do BZ WBK TFI S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) i BZ WBK Asset Management S.A. W latach 2009–2014 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych oraz Dyrektora ds. Produktów i Rozwoju. Następnie w latach 2014 – 2016 był Dyrektorem Działu Prawnego. Od kwietnia 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego W lipcu 2014 roku powołany w skład zarządów BZ WBK Asset Management S.A. (istniejącej do 31 marca 2016 r.) i Santander TFI S.A. (wcześniej: BZ WBK TFI S.A.), gdzie odpowiada za obszar operacyjny. Nadzoruje dział prawny, dział IT, zespół rozliczeń, dział wycen i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych oraz koordynuje współpracę z depozytariuszami i agentami transferowymi.
Dariusz Korona
Dariusz Korona
Członek Komisji
Ma wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 1996 roku uzyskał tytuł magistra prawa. W 1999 ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie i zdał egzamin sędziowski. Od 2005 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami finansowymi, początkowo z bankowością pracując w Centrali BGŻ S.A. w departamentach związanych z bankowością detaliczną a następnie korporacyjną.

W latach 2003 do 2007 był zatrudniony w PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (potem działające pod nazwą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) jako Prawnik/Radca Prawny i Inspektor Nadzoru, zaś od maja 2007 pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance.

Od 01.01.2008 roku jest związany z Grupą ING (potem NN Group) będąc zatrudnionym w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego.

Od października 2012 pełnił funkcję członka zarządu ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (do grudnia 2019) oraz ING Investment Management (Polska) S.A. (do grudnia 2014) (później działających pod nazwą NN Investment Partners) odpowiedzialnego za obszar nadzoru zgodności i prawny.

Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Zgodności w NN Investment Partners Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Marek Popielas
Marek Popielas
Członek Komisji
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A. od 2021 r., wcześniej związany ze Spółką w latach 2011-2019. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość). Kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych kontynuował na studiach doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze funduszy inwestycyjnych. W latach 1999-2010 był zatrudniony w Komisji Nadzoru Finansowego (do 2006 r. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd), m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych oraz Doradcy Przewodniczącego. Jako ekspert organu nadzoru uczestniczył w forum międzynarodowym CESR, w zakresie regulacji funduszy inwestycyjnych. Uczestniczył też we wdrażaniu przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. W latach 2011-2013 odpowiadał za kwestie zgodności z prawem oraz zarządzanie ryzykiem w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Przed ponownym dołączeniem do zespołu ESALIENS TFI S.A. kierował jednostką ds. zgodności w Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., w ramach europejskich struktur grupy Franklin Templeton. Obecnie w ESALIENS TFI S.A. związany jest z obszarami compliance, regulacyjnymi i nadzorczymi, jak również zarządzania ryzykiem.
zdjęcie
Jakub Pyszyński
Członek Komisji
Magister nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, i magister kulturoznawstwa, absolwent Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat nie wykonujący zawodu). Od marca 2004 do grudnia 2010 roku był zatrudniony w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie NN Investment Partners TFI S.A.) i ING Investment Management (Polska) S.A., ostatnio na stanowisku Starszego Prawnika / Inspektora Nadzoru. Od stycznia do grudnia 2011 roku pracował w Grupie Opera, jako Dyrektor Departamentu Prawnego i Nadzoru w Opera Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Opera Domu Maklerskim sp. z o.o. i Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A.

Od stycznia 2012 do maja 2017 roku pracował w Grupie IPOPEMA, jako Dyrektor Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego w IPOPEMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. i IPOPEMA Asset Management S.A. (do połączenia tej spółki z IPOPEMA TFI w listopadzie 2015 r.) oraz jako Dyrektor Departamentu Prawnego w IPOPEMA Securities S.A. Od czerwca 2017 roku zatrudniony w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jako Dyrektor Biura Prawnego.
zdjęcie
Rafał Syska
Członek Komisji
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r.). Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2011 r.). Od początku swojej drogi zawodowej (2006 r.) związany z grupą kapitałową Investors Holding, w tym Investors TFI, gdzie sprawuje obecnie funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego (od 2011 r.) oraz Prokurenta. Sprawował funkcje członka Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
zdjęcie
Piotr Świeżaczyński
Członek Komisji
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, od 2013 r. posiadający tytuł radcy prawnego.

Z branżą funduszy inwestycyjnych związany jest od 2009 r. Początkowo, do roku 2012 pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w departamencie funduszy inwestycyjnych. W latach 2012 – 2014 w ramach departamentu prawnego zajmował się obsługą prawną grupy kapitałowej IPOPEMA (IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz IPOPEMA Asset Management S.A.). Następnie w latach 2014 – 2016 pełnił funkcję radcy prawnego w Noble Funds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Obecnie, od 2017 r. jest inspektorem nadzoru w ALIOR Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.