Władze

Małgorzata Rusewicz

Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu Izby

>
Piotr Żochowski, CFA

Piotr Żochowski, CFA

Przewodniczący Rady Izby

>
Paweł Pasternok

Paweł Pasternok

Wiceprzewodniczący Rady Izby

>
Cezary Iwański

Cezary Iwański

Członek Rady Izby

>
Leszek Jedlecki

Leszek Jedlecki

Członek Rady Izby

>
Ewa Małyszko

Ewa Małyszko

Członek Rady Izby

>
Małgorzata Popielewska

Małgorzata Popielewska

Członek Rady Izby

>
Andrzej Sołdek

Andrzej Sołdek

Członek Rady Izby

>
Jarosław Wikaliński

Jarosław Wikaliński

Członek Rady Izby

>
Anna Chojnacka

Anna Chojnacka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

>
Piotr Płuska

Piotr Płuska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

>
Krzysztof Andrzejczyk

Krzysztof Andrzejczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

>
dr hab. Marcin Dyl prof. UW

dr hab. Marcin Dyl prof. UW

Prezes Honorowy IZFiA

>