Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

Raport aktywa 20240531
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240531
IZFiA raport sprzedaż 20240531
IZFiA dane sprzedaż 20240531
IZFiA Factsheet Poland 202405
IZFiA dane aktywa 20240531
Raport aktywa 20240430
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240430