Hossa | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Hossa

silna i długotrwała zwyżka kursów papierów wartościowych