Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

aktualnie jedyna w Polsce giełda papierów wartościowych służąca przede wszystkim krajowemu obrotowi akcjami publicznych spółek akcyjnych, obligacjami państwowymi, walorami Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i innymi papierami dopuszczonymi do obrotu publicznego.