Cena nabycia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Cena nabycia

cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek