Tomasz Kamiński | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

mężczyzna w stroju biznesowym
Tomasz Kamiński
Wspólnik i Adwokat w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego.

Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, niezbędnych do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Ukończył  z  wyróżnieniem  studia  na  Wydziale  Prawa i Administracji  Uniwersytetu  Warszawskiego Jest również  absolwentem  Szkoły  Prawa  Brytyjskiego  (the  British  Law  Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Rekomendacje: Tomasz Kamiński w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita 2023 jest indywidualnie rekomendowany w kategorii private equity oraz w Rankingu The Legal 500 EMEA 2023 rekomendowany w kategorii Capital Markets.