Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

04.01.2024

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku zmianie ulegną zasady opodatkowania przychodów z udziału w funduszach kapitałowych. Ustawodawca wyodrębnił nowy rodzaj dochodów: z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Do tej pory dochody takie były zaliczane do szerokiej kategorii dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Głównym celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie inwestorom rozliczania strat z inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się atrakcyjność podatkowa inwestycji w fundusze kapitałowe. Nie ulega zmianie wysokość stawki podatku od dochodów z tego rodzaju inwestycji, która pozostanie na poziomie 19%. Rozliczanie strat • W wyniku zmian inwestorzy zyskają możliwość kompensowania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe ze stratami – zarówno poniesionymi z inwestycji w fundusze, jak i ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji, certyfikatów inwestycyjnych) oraz udziałów w spółkach. Pozwoli to na wykorzystanie strat i tym samym zmniejszenie należnego podatku dochodowego. [Poprzez stratę należy rozumieć nadwyżkę kosztów uzyskania przychodu (np. wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa) nad przychodem (np. środkami uzyskanymi z umorzenia jednostek uczestnictwa).] Więcej informacji w załączonym dokumencie.

Do pobrania

Pozostałe aktualności

banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…
zdjęcie byka i niedźwiedzia walczących
05.03.2024

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW

IZFiA od lat wspiera galę Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla spółek, menedżerów i instytucji oraz ZŁOTE…więcej informacji o Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW
napis tax update
04.03.2024

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online pt. „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", które odbędzie się 9…więcej informacji o Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…
logo UE z napisem DORA
26.02.2024

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie p.t. „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", które odbędzie się we czwartek…więcej informacji o Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…
zdjęcie sali notowań GPW i nagrodzonych osób
30.01.2024

Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…

29 stycznia w Sali Notowań warszawskiej giełdy odbyła się gala rozdania nagród w Konkursie na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa…więcej informacji o Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…