Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” - 25 października 2023 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” - 25 października 2023

20.10.2023

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek powołania komitetu audytu przez jednostki zainteresowania publicznego, zwane dalej „JZP”, które są jednocześnie podmiotami nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF” lub „organ nadzoru”. Przedmiotowa ustawa określa również wymagania stawiane przed członkami Komitetów Audytu działających w jednostkach zainteresowania publicznego. Są to wymagania odnoszące się nie tylko do wymogów niezależności. To także wymagania odnośnie odpowiedniego poziomu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji.

Do niedawna, wydawać by się mogło, że jest to jednak materia nieciesząca się zbyt dużym zainteresowaniem regulatora. Bowiem aż do 2022 r., KNF nie kierował do towarzystw funduszy inwestycyjnych zapytań związanych z powołaniem, jak i samym funkcjonowaniem komitetów audytu. Natomiast od 2022 r. obserwujemy jednak odwrócenie tego trendu, bowiem KNF sprawując nadzór publiczny w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 ww. ustawy, rozpoczął cykliczne przeglądy tego organu, żądając od TFI bardzo szczegółowych informacji, dokumentów i wyjaśnień w odniesieniu do TFI, jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, posiadających status jednostki zainteresowania publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ww. ustawy.

Zakres pytań KNF wydaje się być bardzo szeroki, wskazuje on na rosnące oczekiwania stawiane TFI w zakresie tego organu, jego kompetencji, jak i samych członków komitetu audytu, a co istotne obejmuje cały okres funkcjonowania komitetu audytu.

Powyższe sprawia, że TFI winny upewnić się, że ich stan wiedzy dotyczącej komitetów audytu, jest wystarczający oraz aktualny i obejmuje wypracowane przez KNF dobre praktyki dotyczące powoływania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu, bowiem praktyka funkcjonowania komitetów na bardziej rozwiniętych rynkach, w szczególności w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, sprawiają, że aby właściwie wypełniać swoje obowiązki, instytucje finansowe, jak i sami członkowie komitetów audytu, w szczególności nowi, potrzebują odpowiednich merytorycznych szkoleń.

Pozostałe aktualności

logo UE z napisem DORA
26.02.2024

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie p.t. „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", które odbędzie się we czwartek…więcej informacji o Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…
zdjęcie sali notowań GPW i nagrodzonych osób
30.01.2024

Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…

29 stycznia w Sali Notowań warszawskiej giełdy odbyła się gala rozdania nagród w Konkursie na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa…więcej informacji o Wręczono nagrodę IZFiA za najlepszą pracę n.t. funduszy inwestycyjnych w Konkursie Pr…
zdjęcie wnętrza hotelu i informacja o konferencji
25.01.2024

Konferencja IDM

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami została Partnerem Instytucjonalnym dorocznej konferencji IDM.  W dniach 6-9 marca 2024…więcej informacji o Konferencja IDM
model rakiety kosmicznej
18.01.2024

Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozysk…

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą: Szkolenie to praktyczny przewodnik dla przedstawicieli Towarzystw Funduszy…więcej informacji o Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozysk…
zdjęcie z Kazimierza a nanim napis Forum Funduszy
09.01.2024

Save the Date

Kolejna edycja Forum  Funduszy, kluczowego wydarzenia branży funduszy inwestycyjnych i zarządzających aktywami odbędzie się 17-18…więcej informacji o Save the Date
napisa materaił informacyjny i czerwona strzałka
04.01.2024

Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z 26…więcej informacji o Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.