Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli” - 21 listopada 2023 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli” - 21 listopada 2023

21.10.2023

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ESG, czynią ekspansję w całej branży zarządzania aktywami.

Po poziomie 1 SFDR, który wszedł w życie w marcu 2021 r. i obejmował m.in. klasyfikację produktów finansowych do odrębnych kategorii na podstawie ich inwestycji i twierdzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, nadszedł czas na poziom 2 SFDR, który obowiązuje od 1 stycznia br. i nakłada  zaostrzone wymogi sprawozdawcze dla funduszy sklasyfikowanych w zakresie ESG.  W międzyczasie krajowy ustawodawca wypracował nowe regulacje wykonawcze do Ustawy o funduszach inwestycyjnych (…), których celem było zobowiązanie TFI do uwzględniania w swojej bieżącej działalności czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. Ponadto rozporządzenie nałożyło na członków zarządu i rady nadzorczej oraz pracowników TFI obowiązek posiadania wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Powyższe sprawia, że na rynku funduszy inwestycyjnych wciąż panuje spore zamieszanie związane z realizacją obowiązków wdrożeniowych, zaś efekty tej realizacji cieszą się coraz większym zainteresowaniem organu nadzoru, bowiem podczas kontroli odbywających się w TFI, jednym z obszarów branych szczególnie pod lupę nadzorcy jest właśnie obszar ESG. Co więcej, KNF zapytuje rynek TFI o realizację obowiązków wdrożeniowych poprzez obszerną ankietę, która trafiła do rynku po raz pierwszy w lipcu br.

Podczas szkolenia nasze rozważania skupimy przede wszystkim na kwestiach związanych z praktycznym wdrożeniem i stosowaniem regulacji ESG, w regulacjach wewnętrznych TFI. Szkolenie będzie miało charakter quasi warsztatowy, co pozwoli na przełożenie teoretycznej wiedzy na praktykę.

Pozostałe aktualności

zdjęcia trzech kobiet, główki, na niebieskim tle
21.05.2024

Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez GPW, CFA Society Poland oraz IZFiA, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek…więcej informacji o Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego
banknoty na zielonym tle
11.04.2024

Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań…więcej informacji o Szkolenie „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TF…
logo esg i ttuł szkolenia
06.03.2024

Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…

Zapraszamy do rejestracji na najbliższe, marcowe szkolenie w zakresie ESG. Więcej informacji oraz Rejestracja znajduja się w…więcej informacji o Szkolenie: "SFDR i ESG 2.0 w praktyce TFI: Analiza postępów i kierunków rozwoju…
zdjęcie byka i niedźwiedzia walczących
05.03.2024

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW

IZFiA od lat wspiera galę Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: BYKI I NIEDŹWIEDZIE dla spółek, menedżerów i instytucji oraz ZŁOTE…więcej informacji o Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele PARKIETU, 21 marca, GPW
napis tax update
04.03.2024

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie online pt. „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", które odbędzie się 9…więcej informacji o Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024…
logo UE z napisem DORA
26.02.2024

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie p.t. „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", które odbędzie się we czwartek…więcej informacji o Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?"; 11 kwiet…