Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA Raport Roczny o stanie rynku funduszy za 2023 r.
IZFiA dane aktywa 20240630
IZFiA dane sprzedaż 20240630
IZFiA raport sprzedaż 20240630
IZFiA raport kwartalny aktywów 202406
Raport aktywa 20240630
IZFiA Factsheet Poland 202406
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240630