Rola branży | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rola branży

Rola branży

Polskie fundusze inwestycyjne stanowią kluczowy sektor krajowego rynku kapitałowego. Dzięki swojej ofercie produktowej inwestują oszczędności klientów w długoterminowe, zdywersyfikowane projekty, które służą uczestnikom funduszy do finansowania swojej przyszłości, również emerytalnej, co z kolei pomaga firmom rozwijać się i tworzyć nowe miejsca pracy.

Optymalne funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych pozwoli na zwiększenie wykorzystania polskiego potencjału społecznego i gospodarczego i leży w interesie nas wszystkich. Oferowana przez fundusze usługa polegająca na wykorzystaniu ekspertyzy do najefektywniejszego alokowania kapitału zgodnie z preferencjami klientów może przyspieszyć transformację innowacyjną i rozszerzyć zasięg geograficzny polskich przedsiębiorstw. Wynikający z tego wzrost wydajności pracy może przełożyć się na zwiększoną zdolność do generowania oszczędności i inwestycji, tym bardziej wzmacniając polską gospodarkę, a w konsekwencji konkurencyjność naszego kraju na arenie międzynarodowej.