Nota prawna | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Nota prawna

IZFiA Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest izbą gospodarczą działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, art. 70 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutu.

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym IZFiA mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

IZFiA dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści danego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne IZFiA. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.