Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Więcej o Izbie

Rynek FI

sprawdź

Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego

baza wiedzy

Aktualności

Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych w sierpniu 2017 r.

czytaj więcej

Aktywa funduszy inwestycyjnych w sierpniu 2017 r.

czytaj więcej

8 Kongres Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA - Dla Lepszej Przyszłości; 8 września 2017 r.

czytaj więcej

Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych - lipiec 2017

czytaj więcej

Aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce na koniec lipca 2017 r.

czytaj więcej

Szkolenie „Nowa Dyrektywa 2017/828 zmieniająca regulację spółek publicznych – konsekwencje praktyczne dla zarządzających aktywami” - 17 października 2017 r.

czytaj więcej

Członkowie Izby

25Lat

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA