Aktualności

Zapraszamy do lektury Raportu Rocznego IZFiA

Raport Roczny Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami za rok 2019 r. zawiera m.in. informacje na temat rynku funduszy  inwestycyjnych w Polsce i w Europie, dane o strukturze i wartości aktywów, podmiotach funkcjonujących w sektorze i zmianach, które następowały w czasie tego ostatniego już, tak dobrego roku, minionej dekady.

Poruszamy w nim także najważniejsze problemy branży funduszy oraz krótkie podsumowanie działań IZFiA.

Raport jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej w sekcji „Raporty”: https://www.izfa.pl/raporty#pozostale-raporty

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie