Aktualności

XVI Forum Funduszy już 22-23 czerwca w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

„XVI Forum Funduszy. Ku przesileniu?” – zapowiedź konferencji branży zarządzania aktywami, 22-23 czerwca 2022, Kazimierz Dolny

Od wielu miesięcy mamy do czynienia z bezprzykładną sytuacją na świecie, co przekłada się niemal na wszystkie aspekty życia gospodarczego i społecznego. Fundusze inwestycyjne stoją przed wieloma decyzjami dotyczącymi przyszłości. Czy czeka je zmiana strategii? Czy dojdzie do znaczącego przesilenia na rynku zarządzania aktywami?

Działających w Polsce powierników można z grubsza podzielić na trzy główne zbiory. Pierwszy to duże TFI należące do grup bankowych, druga to TFI, gdzie podmiotem dominującym są grupy ubezpieczeniowe. Obok nich działają prywatne, niezależne od ww. firm towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wszystkie te grupy mają swoich przedstawicieli z organizacji samorządowej, która stanowi ich reprezentację wobec organów ustawodawczych, i nadzorczych państwa.

Dzisiaj rola przedstawicieli branżowych całego rynku jest szczególnie ważna, ponieważ przed nimi wiele wyzwań spowodowanych trudnościami na drodze do dalszego rozwoju. Brak popytu na instrumenty związane z ryzykiem inwestycyjnym, bardzo wysoka inflacja i odpływy z funduszy dłużnych, a przede wszystkim rosnące koszty działalności związane z koniecznością wdrażania kolejnych zmian i modyfikacji narzucanych przez prawo.

Czy nastąpi przełom, który poprawi sytuację na rynku zarządzania aktywami? Rzeczywista rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce może przynieść realne korzyści ekonomiczne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i globalnym. Rozwój rynku funduszy leży w interesie państwa, ponieważ mogą one dostarczyć kapitału niezbędnego do odbudowy gospodarki po uszczerbkach, jakie doznaje w trakcie obecnych wydarzeń na świecie. Firmy ubiegające się o udział w odbudowie Ukrainy będą potrzebowały finansowania, w czym rynek kapitałowy może skutecznie pomóc.

- Pandemia spowodowała poważne turbulencje na rynku kapitałowym. Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do kolejnego szoku podażowego oraz istotnego wzrostu inflacji. Skutki tych wydarzeń odczuwane będą na rynkach finansowym i kapitałowym przez kolejne lata i przyniosą wiele kolejnych wyzwań – mówi Paweł Borys, prezes zarządu PFR SA

Rokrocznie najważniejszym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla zarządzających aktywami jest Forum Funduszy – konferencja, na której spotyka się biznes z przedstawicielami nadzoru i ustawodawcy. Obecna, XVI edycja Forum odbędzie się w Kazimierzu Dolnym 22i 23 czerwca.

Na XVI Forum Funduszy 2022 wybrzmią największe wyzwania, przed którymi aktualnie stoi branża funduszy inwestycyjnych. Jak w obecnym otoczeniu ekonomicznym i społecznym chronić wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych? Jakie strategie produktowe mogą podnieść zyski klientów TFI? Jak utrzymać i wzmacniać ich zaufanie do instytucji i rynków?  Te i wiele innych tematów będzie poruszanych podczas dorocznej konferencji asset managerów. Przez dwa dni, 61 prelegentów, w trakcie 17 debat i wystąpień postara się nakreśli scenariusze i rozwiązania, jakich potrzeba, aby cały rynek kapitałowy mógł w pełni realizować swoją rolę filaru innowacyjnej i rosnącej w siłę polskiej gospodarki.

Konferencję otworzy wystąpienie pani Magdaleny Rzeczkowskiej, minister finansów. Zwieńczy ją spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem.

XVI Forum Funduszy odbywa się pod patronatem Ministerstwa Finansów.

Partnerzy Strategiczni: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Pekao TFI SA, Polski Fundusz Rozwoju SA, PKO TFI SA

Partnerzy Główni: Investors TFI SA, Kancelaria Prawna SPCG, NN Investment Partners TFI SA, PFR TFI SA, PKO Finat, Santander TFI SA, TFI PZU SA

Partnerzy: BNP Paribas TFI SA, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ProService Finteco, VIG / C-Quadrat TFI SA

Partner Technologiczny: Vobacom

Patroni: CFA Society Poland, EFPA Polska, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Patroni medialni: Analizy Online, Dziennik Gazeta Prawna, PAP Biznes, Parkiet, Rzeczpospolita

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie