Aktualności

X edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych została rozstrzygnięta.

W dniu 23 grudnia 2013 roku Jury Konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych, podjęło decyzję o przyznaniu w X edycji Konkursu IZFiA na najlepsze prace magisterskie pierwszej nagrody:

Pani Agnieszce Ciastoń  za pracę pod tytułem: „Alternatywne formy inwestowania ze szczególnym uwzględnieniem rynku funduszy hedgingowych" napisaną w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr Marcina Mikołajczyka.

Jury postanowiło również wyróżnić prace:

 1.  Pana Dariusza Bożyka „Aktywne i pasywne strategie zarządzania funduszami inwestycyjnymi" napisaną w Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr Mirosława Bojańczyka

 2. Pani Moniki Lurie „Inwestowanie w fundusze inwestycyjne zgodnie z cyklem koniunkturalnym w Polsce" napisaną w Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr Mirosława Bojańczyka

Zwycięzcy i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie