Aktualności

W dniu 15.12.2010r. trzy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przystapiły do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

W dniu 15 grudnia 2010r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami  i Aktywami, decyzją którego IZFiA została poszerzona o kolejne towarzystwa funduszy inwestycyjnych: AXA TFI S.A., IDEA TFI S.A. i KGHM TFI S.A..

„Cieszymy się, że kolejne towarzystwa funduszy inwestycyjnych dołączyły do członków IZFiA. Razem z nowymi członkami Izbę tworzy już dwadzieścia jeden towarzystw funduszy inwestycyjnych, reprezentujących około 87 % rynku TFI w Polsce",powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

 AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje produkty o charakterze inwestycyjnym - fundusze inwestycyjne i usługę zarządzania aktywami. Łączy doświadczenie osób zarządzających funduszami i portfelami z innowacyjną ofertą produktową i stałym doskonaleniem procesu pod względem operacyjnym. Prezesem TFI jest Aneta Podyma-Debriat.

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje Klientom fundusze inwestycyjne pozwalające na budowę optymalnych portfeli inwestycyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestora, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Prezesem TFI  jest Piotr Kukowski.

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to towarzystwo, którego jedynym akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. TFI zarządza funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych, które kierowane są w głównej mierze do wyselekcjonowanej grupy inwestorów. Prezesem TFI jest Cezary Iwański.

WZC IZFiA zaakceptowało ponadto plan działalności Izby na rok 2011, który stanowi kontynuację kierunku działań z lat ubiegłych. „W przyszłym roku podobnie jak w mijającym roku, będziemy starali się realizować cele w dwóch głównych obszarach: legislacyjnym i wizerunkowo-edukacyjnym. Kształtowanie otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi rynku oraz zwiększanie wiedzy i ogólnej świadomości na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych niezmiennie pozostają naszymi priorytetami" - dodaje Marcin Dyl.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie