Aktualności

W dniu 14 listopada 2007 roku Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym "Klub Inwestora"

W dniu 14 listopada 2007 roku Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym "Klub Inwestora"

Dnia 14 listopada 2007 roku Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym "Klub Inwestora" zorganizowała wykład dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykład został poprowadzony przez przedstawicieli IZFiA. Podczas spotkania poruszano między innymi zagadnienia takie jak: konstrukcja prawna funduszu, podział funduszy według kryterium polityki inwestycyjnej i kryterium ustawowego, nowe produkty na rynku a także zasady inwestowania, zalety i wady inwestowania w fundusze, obecna sytuacja i perspektywy rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie