Aktualności

VII Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020; 23 października 2020

Szanowni Państwo,

Już po raz kolejny IZFiA objęła swoim patronatem Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg.

Wydarzenie odbędzie się 23 października 2020 r. w Warszawie, po raz pierwszy w trybie hybrydowym: w Sali Notowań GPW, w warunkach ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym oraz online - udział w Kongresie będzie możliwy dla wszystkich chętnych poprzez interakcyjne łącze internetowe.

Przedmiotem dyskusji siódmego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych 2020 Allerhand Summits będą najnowsze przepisy prawa i zjawiska gospodarcze. Renomowani paneliści przedstawią regulacje finansowe, podsumują dorobek legislacji pierwszego półrocza pandemii. Przedmiotem dyskusji będzie również spojrzenie w przyszłość technologii w finansach i legislacji. Rozwój rynków finansowych zależy bowiem nie tylko od stanu gospodarki, ale nade wszystko od regulacji finansowych.

FinReg 2020 otworzy o 9:30 dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pani Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA weźmie udział w sesji 10:30 „Szok COVID-19 a regulacje finansowe”.

Zapraszamy

Więcej informacji jest pod adresem: http://www.allerhand.pl/index.php/pl/

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie