Aktualności

VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2019: Warszawa 17 - 18 X

Zapraszamy na VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019, który odbędzie się w dniach 17- 18 października 2019 w Warszawie.

IZFiA jest Partnerem strategicznym tegorocznego Kongresu, z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych
członków 25% zniżkę. W celu jej zastosowania przy rejestracji (http://kongresy.allerhand.pl/finansowy/rejestracja/) w polu „Komentarz” prosimy o wstawienie dopisku „Członek IZFiA”.

Podczas Kongresu podjęte zostaną ważne zagadnienia dla funkcjonowania rynku finansowego. Spróbujemy udzielić odpowiedzi m.in. na pytania:

- Czy polskiemu rynkowi kapitałowemu potrzebny jest wyspecjalizowany sąd?

- Jeśli tak, to jaki? Jak zapewnić profesjonalizację sądów?

- Jak odbudować zaufania do nadzoru i rynku kapitałowego?

- Jaka będzie Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce?

- Jakie nowe instrumenty planuje rząd?  

- W jakim kierunku ewoluować będzie struktura rynku?

Jaki będzie wpływ nowych regulacji obrotu papierami wartościowymi na rynek obligacji korporacyjnych?

- Jakie są doświadczenia i osiągnięcia polityki makrostrożnościowej w Polsce?

- Główne bariery rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Uczestnictwo w Kongresie FinReg 2019 jest doskonałą okazją do poznania poglądów kluczowych decydentów oraz ekspertów, wśród których znajdą się m.in.
dr hab. Jacek Jastrzębski Prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,
dr Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP.

Jeden z paneli poprowadzi prezes Marcin Dyl.

Kongresy FinReg skupiają liczne grono praktyków rynków, ekspertów, sędziów, radców prawnych oraz przedstawicieli akademii, dzięki którym możliwa jest nieskrępowana wymiana doświadczeń i dyskusja wielu problemów regulacji rynków finansowych. Więcej szczegółów na stronie Kongresu http://kongresy.allerhand.pl/finansowy/

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie