Szkolenia

Szkolenie
„Zmiany dotyczące ofert publicznych, spółek publicznych oraz prosta spółka akcyjna – konsekwencje praktyczne dla zarządzających aktywami” – 17 września 2019 r. >
Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami ... >
Szkolenie
„Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy ... >
Szkolenie
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – istotna zmiana ... >
Szkolenie
Szkolenie „Tsunami” zmian podatkowych i regulacyjnych – jak ... >

Archiwum szkoleń

Szkolenie
„Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników”. ... >
Szkolenie
„MDR – Obowiązki przekazywania informacji o schematach podatkowych ... >
Szkolenie
„100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK ... >
Szkolenie
„Podatki w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – wyzwania, ... >
Szkolenie
„Świadczenie nowych usług inwestycyjnych i Compliance w świetle ... >
Szkolenie
Praktyczne warsztaty sporządzania instytucjonalnej oceny ryzyka prania pieniędzy ... >
Szkolenie
„100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK” ... >
Szkolenie
Zagadnienia VAT występujące w działalności TFI i funduszy. ... >
<