Szkolenia

Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych” >
Szkolenie
„Dystrybucja jednostek uczestnictwa przez TFI i inne zmiany ... >
Szkolenie
„Najważniejsze zmiany w obszarze AML – Krajowa Ocena ... >
Szkolenie
„Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA I CRS) TFI I ... >
Szkolenie
Obowiązki TFI i funduszy inwestycyjnych w podatku u ... >

Archiwum szkoleń

Szkolenie
Szkolenie „Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - ... >
Szkolenie
„Zmiany dotyczące ofert publicznych, spółek publicznych oraz prosta spółka ... >
Szkolenie
„SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami ... >
Szkolenie
„Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy ... >
Szkolenie
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – istotna zmiana ... >
Szkolenie
Szkolenie „Tsunami” zmian podatkowych i regulacyjnych – jak ... >
Szkolenie
„Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników”. ... >
Szkolenie
„MDR – Obowiązki przekazywania informacji o schematach podatkowych ... >
<