Aktualności

Rozstrzygnięta została VI edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych.

Rozstrzygnięta została VI edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych organizowanego przez środowisko funduszy inwestycyjnych. Laureatem Konkursu i jednocześnie zdobywcą nagrody pieniężnej został Pan Krzysztof Sieczkowski  za pracę pod tytułem „Ocena wyników działających w Polsce funduszy inwestycyjnych, przy wykorzystaniu miar efektywności zarządzania portfelem papierów wartościowych, w kontekście wpływu sytuacji giełdowej na wartość jednostek uczestnictwa", napisaną na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem dr Krystyny Czepielewskiej-Kałki. 

Wyróżnienie wraz z możliwością odbycia stażu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, otrzymały:

Pani Beata Sójka  - za pracę pod tytułem Rozwój rynku zamkniętych funduszy nieruchomości w Polsce w latach 2004 - 2008 na przykładzie analizy ich rentowności", napisaną w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Grzywacza,

Pani Justyna Walkusz - za pracę pod tytułem „Rynek funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu na tle innych krajów", napisaną w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Walutowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego  pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie