Aktualności

Raport z badania wpływu pandemii COVID19 na postawy dotyczące oszczędzania i inwestowania w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania wpływu pandemii COVID19 na postawy dotyczące oszczędzania i inwestowania w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej przeprowadziła badanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na postawy i zachowania konsumentów w 4. krajach – Polsce, Niemczech, Czechach i we Włoszech – w obszarze oszczędzania i inwestowania.  Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 r. metodą CAWI (samodzielnie wypełniane ankiety online), na reprezentatywnych próbach mieszkańców Polski, Niemiec, Czech i Włoch w wieku 18-65 lat. Realizował je instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Raport znajduje się pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty#pozostale-raporty 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie