Aktualności

Raport roczny IZFiA 2020

List Pani Prezes do Raportu rocznego IZFiA za 2020 rok

Szanowni Państwo!

Rok 2020 z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Zmierzyliśmy się bowiem z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Przeciwnikiem, który zmusił rządy i banki centralne na całym świecie do podjęcia niekonwencjonalnych działań. Obostrzenia, wprowadzone w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zrewolucjonizowały nasze dotychczasowe życie nie tylko w sferze społecznej, ograniczając kontakty międzyludzkie do minimum, ale przede wszystkim gospodarczej i rynkowej.

W reakcji na ogłaszane przez rządy restrykcje doszło do rynkowego krachu. Spadki dotknęły jednocześnie obligacji, akcji oraz surowców. Dość powiedzieć, że dla polskich TFI przełom marca i kwietnia 2020 r. pod względem odpływów, był najgorszym okresem w historii. Z funduszy wycofano ponad 20 mld zł, a najwięcej wypłacono z produktów dłużnych. Panika rynkowa, wywołana koniecznymi decyzjami rządów, skończyła się jednak tak szybko, jak szybko na kryzysowe sytuacje potrafią reagować banki centralne. A reakcja była natychmiastowa: obniżka kosztu pieniądza i programy skupu aktywów.

Na skutek podjętych działań optymizm powrócił i okazał się wyjątkowo duży. Gdy patogen zbierał coraz większe żniwa i pustoszył światową gospodarkę, na rynkach zaczęła kwitnąć hossa. Hossa napędzana luźną polityką monetarną i bezprecedensową w swej skali polityką fiskalną rządów poszczególnych krajów. Indeksy akcji osiągnęły najwyższe w historii poziomy, koniunktura dopisywała też obligacjom i surowcom. W takim otoczeniu większość krajowych funduszy zanotowała zyski, a najlepszym udało się wypracować dwu-, a nierzadko nawet trzycyfrowe stopy zwrotu.

W 2020 r. wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez krajowe TFI wzrosła o 4,8% do poziomu 281 mld zł. To o prawie 13 mld zł więcej niż rok wcześniej. Od maja klienci zaczęli też masowo wracać do funduszy, a największą popularnością cieszyły się rozwiązania dłużne. W 2020 r. rosło też znaczenie funduszy dedykowanych Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK). To właśnie one pozyskały w ubiegłym roku najwięcej środków.

Pandemiczne otoczenie było też wyjątkowo trudne dla działalności samej Izby i to zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej. Przy pełnej mobilizacji IZFiA walczyliśmy o płynność funkcjonowania rynku funduszy, która została zachwiana w okresie największej paniki wśród klientów TFI. W tak bezprecedensowych czasach udało się również przeprowadzić ważne prace legislacyjne, m.in. usprawniające bieżącą działalność TFI i agentów transferowych. O szczegółach naszych wzmożonych działań piszemy w ostatnim rozdziale Raportu Rocznego Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami za 2020 r. Prezentujemy w nim też najważniejsze statystyki, ich interpretację w kontekście szerszych zmian gospodarczych oraz najistotniejsze wydarzenia, które miały miejsce w branży funduszy inwestycyjnych.

Życzę Państwu wartościowej i interesującej lektury!

                                                                                                       Małgorzata Rusewicz

                                                                                                       Prezes Zarządu IZFiA

Raport roczny IZFiA 2020

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie