Aktualności

Praca dla prawnika w IZFiA

Specjalista w dziale prawnym - Młodszy Prawnik

Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe zadania:

 • wsparcie w obsłudze prawnej organizacji i jej organów, w tym pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji radcy prawnemu
 • monitorowanie i analizowanie aktualnej sytuacji prawnej w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych w zakresie przepisów prawa polskiego, Unii Europejskiej i innych krajów, analizowanie wpływu projektowanych zmian prawnych na sytuację branży
 • uczestniczenie we wszelkich pracach, które wiążą się z realizacją zadań statutowych organizacji
 • opracowywanie stanowisk, opinii, raportów, ekspertyz, propozycji w zakresie tematyki prawnej, również w języku angielskim
 • przygotowywanie notatek, raportów i innych opracowań związanych z pracami organizacji
 • współpraca z  przedstawicielami członków organizacji oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego, administracją rządową, decydentami, jak też organizacjami współpracującymi z Izbą

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • znajomość funkcjonowania oraz regulacji prawnych z zakresu rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych
 • mile widziane doświadczenie z pracy w branży finansowej oraz w zakresie prac legislacyjnych, w tym tworzenia aktów prawnych
 • umiejętność redagowania opinii, przygotowywania stanowisk, raportów, propozycji zapisów legislacyjnych
 • umiejętność prezentowania stanowisk i wypowiadania się na forum publicznym
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, dokładność i solidność przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • biegła znajomość języka angielskiego w terminologii prawniczej

Oferujemy pracę:

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: poczta@izfa.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podanych w przesłanych zgłoszeniach jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na postawie wyrażonej zgody oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Pracy. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Izby usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych, jak też uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jego brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie