Informacje prasowe

Poziom wydatków Polaków w związku z pandemią nie uległ zmianie

Ponad 60 % Polaków uważa, że mimo pandemii poziom ich wydatków nie uległ zmianie. 33% stwierdziło, ze ograniczyli niektóre wydatki, zaś 14 % twierdzi, że ich wydatki wzrosły. Dla porównania w Niemczech wydatki ograniczyło 22% respondentów, zaś na pytanie o zwiększenie wydatków w Niemczech uzyskano 7% pozytywnych odpowiedzi.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej przeprowadziła badanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na postawy i zachowania konsumentów w 4. krajach – Polsce, Niemczech, Czechach i we Włoszech – w obszarze oszczędzania i inwestowania. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 r. metodą CAWI (samodzielnie wypełniane ankiety online), na reprezentatywnych próbach mieszkańców Polski, Niemiec, Czech i Włoch w wieku 18-65 lat. Realizował je instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

W badaniu pytano również respondentów o to, czy w ich osobistym odczuciu mają obecnie mniej, więcej, czy może tyle samo pieniędzy do dyspozycji, biorąc pod uwagę wszystkie dochody i wydatki, niż przed pandemią. Ponownie najlepiej wypadli tu Niemcy, 56% badanych odpowiedziało, że więcej, oraz Czesi – 54%. Co ciekawe, 10 % badanych Polaków stwierdziło, że ma nawet więcej pieniędzy teraz, niż przed pandemią.

- z naszego badania wynika, że sytuacja Czechów i Niemców jest zbliżona w zakresie posiadanych środków, zdolności regulowania zobowiązań, czy wydatków. Większość mieszkańców tych krajów nie odczuła negatywnych skutków pandemii. Polacy są w lepszym położeniu, niż Włosi, jednak gorzej oceniają swoją sytuację, niż dwa pozostałe kraje. Pozytywne jest, że nadal posiadamy spore oszczędności, aż 70 % Polaków w badaniu odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Zaskakuje jednak podejście do gospodarowania wolnymi środkami, ponieważ wciąż lokujemy ostrożnościowo i bardzo zachowawczo, zaś 39% ankietowanych w ogóle nie stara się zabezpieczać na wypadek innych nieprzewidzianych wydarzeń - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA.

Załącznik do Informacji prasowej IZFiA z dnia 21 października 2020 r.

Pełny raport z badania będzie opublikowany wkrótce w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie