Utworzenie PPE w formie umowy z funduszem inwestycyjnym ma dwie zasadnicze zalety: cała składka jest inwestowana i tworzy przyszły kapitał emerytalny, a koszty uczestnictwa w programie są niższe niż w przypadku innych form PPE. Budowanie kapitału emerytalnego w funduszach inwestycyjnych jest więc najtańszym i najefektywniejszym sposobem gromadzenia oszczędności w III filarze.

Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych wiąże się z pewnymi zachętami podatkowymi. Po pierwsze, składka podstawowa, która nie może przekraczać 7% wynagrodzenia pracownika, nie jest wliczana do podstawy ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie realizacji PPE stanowią natomiast koszt uzyskania przychodu. Po drugie, wypłaty oszczędności zgromadzonych we wszystkich formach PPE są zwolnione z podatku dochodowego.

Konstrukcja pracowniczego programu emerytalnego może być oparta na jednym funduszu, przystosowanym specjalnie do potrzeb obsługi takich programów, lub na kilku funduszach jednocześnie, jeśli zarządza nimi to samo towarzystwo. Spośród funduszy uruchomionych specjalnie pod kątem obsługi pracowniczych programów emerytalnych wiele ma postać funduszy specjalistycznych otwartych. . Z reguły fundusze te stosują zasady polityki inwestycyjnej właściwe dla funduszy stabilnego wzrostu (patrz fundusze zrównoważone/hybrydowe). Uczestnikami niektórych z tych funduszy mogą być również osoby fizyczne, nie uczestniczące w PPE, ale deklarujące długoterminowe oszczędzanie.

W przypadku PPE opartego na kilku funduszach zarządzanych przez to samo towarzystwo uczestnicy programu zyskują możliwość samodzielnego wyboru funduszu, w którym będą lokowane ich składki, a także zmiany funduszu w dowolnym momencie uczestnictwa w programie. Dzięki temu uczestnicy programu mogą indywidualnie dostosować lokaty do czasu pozostającego do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz indywidualnych preferencji względem ryzyka.

 

wróć do listy

Indywidualne
Konta Emerytalne

czytaj więcej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

czytaj więcej

Dla klientów instytucjonalnych

czytaj więcej

Dla klientów indywidualnych

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"