Aktualności

Lipiec był jednym z najbardziej udanych miesięcy w historii krajowego rynku funduszy inwestycyjnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca aktywa funduszy wzrosły0 +4,8 mld PLN, osiągając wartość 82,0 m

Lipiec był jednym z najbardziej udanych miesięcy w historii krajowego rynku funduszy inwestycyjnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca aktywa funduszy wzrosły o +4,8 mld PLN, osiągając wartość 82,0 mld PLN. Dynamika aktywów była w lipcu nie tylko bardzo wysoka, gdyż wyniosła +6,2%, ale przede wszystkim po raz piaty z rzędu była dodatnia. Jest to między innymi efekt sprzyjającej koniunktury i wysokiego udziału akcji w strukturze aktywów krakowych funduszy inwestycyjnych. Ostatnie 5 miesięcy to również rekordowy okres pod względem wzrostu aktywów będącego efektem zarządzania. Od końca lutego aktywa  funduszy wzrosły bowiem w wyniku tego czynnika o +14,4 mld złotych.

Aktywa funduszy inwestycyjnych w lipcu 2009 r.pdf

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie