Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, nagrody pieniężne

Zapraszamy absolwentów i studentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego.

Konkurs organizuje Fundacja GPW, zaś Patronami konkursu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PPK Portal Sp. z o.o. oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Na zgłoszenie prac Autorzy mają czas do 30 września 2022 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły Konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

Ponadto organizator przewiduje dwa wyróżnienia specjalne:

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie