Informacje prasowe

IZFiA ogłasza kolejną edycję Konkursu dla dziennikarzy

IV EDYCJA KONKURSU

IZBY ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI
DLA DZIENNIKARZY

Statutowym celem działalności Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest
nie tylko reprezentowanie środowiska czy wspieranie rozwoju towarzystw funduszy
inwestycyjnych, lecz także upowszechnianie wiedzy o funduszach. Stąd Izba
Zarządzających już po raz czwarty organizuje konkurs dla dziennikarzy, którego celem
jest propagowanie wiedzy o funduszach inwestycyjnych.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze wszystkich mediów: ogólnopolskich,
regionalnych i lokalnych, także zespołów redakcyjnych, zajmujących się problematyką
funduszy inwestycyjnych. Ze względu na specyfikę, charakter przekazu oraz grupy
docelowe mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych od najbliższej IV edycji
Konkursu postanowiono przyznawać nagrody w dwóch oddzielnych kategoriach:
media ogólnopolskie oraz media lokalne. Do konkursu mogą być zgłaszane wszelkie
publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne czy internetowe upowszechniające tematykę
funduszy inwestycyjnych w 2007 roku.

Kandydatury do nagród mogą być zgłaszane przez samych Dziennikarzy i Redakcje jak
też przez Członków IZFiA – towarzystwa funduszy inwestycyjnych, (wraz
z oświadczeniem autora publikacji, które stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu).
Jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele towarzystw funduszy
inwestycyjnych, oceniać będzie nadesłane prace przede wszystkim pod kątem dobrej
znajomości problematyki funduszy inwestycyjnych. Ocenie poddana zostanie wartość
informacyjna materiałów, walory publicystyczne i edukacyjne, forma i poprawność
merytoryczna, a także jasność wypowiedzi.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne. Prace konkursowe można
nadsyłać do 30 stycznia 2008 roku. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w roku 2008.
Konkurs dla dziennikarzy jest drugą „konkursową” inicjatywą IZFiA mającą na celu
popularyzację wiedzy o funduszach inwestycyjnych. Izba wybiera również najlepszą
pracę magisterską poświęconą funduszom inwestycyjnym. Kolejną edycję konkursu dla
studentów Izba Zarządzających ogłosiła w bieżącym roku.

Pełna treść regulaminu konkursu dla dziennikarzy jest dostępna pod adresem:
www.izfa.pl

Więcej informacji:
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Tel.: (0-22) 58 38 600
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Fax: (0-22) 58 38 601
e-mail: poczta@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie