Aktualności

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wprowadziła nową klasyfikację funduszy inwestycyjnych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wprowadziła nową klasyfikację funduszy inwestycyjnych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wprowadziła nową klasyfikację funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych. Nad klasyfikacją pracował Zespół ds.standardów IZFiA składający sie z przedstawicieli TFI Członków Izby.

Celem stworzenia nowego dokumnetu klasyfikującego fundusze było uproszczenie zasad podziału oraz dostosowanie kategorii klasyfikacji do nowych trendów i zmian na rynku.

W oparciu o nową klasyfikację fundusze zostały podzielone na cztery główne grupy:

- fundusze akcji
- fundusze mieszane
- fundusze dłużne
- fundusze gotówkowe i rynku pienięznego

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie