Aktualności

Izba prezentuje wyniki badania "Polacy a ulga podatkowa na IKZE".

Polacy byliby skłonni oszczędzać w IKZE pod warunkiem, że oszczędności zostałyby zwolnione z podatku dochodowego. Tak wynika z badania „Polacy a ulga podatkowa na IKZE", jakie na zlecenie IZFiA przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej w listopadzie b.r.

W ramach badania Polacy zostali zapytani o chęć odkładania środków w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w trzech przypadkach: przy obecnej skali podatkowej (18% i 32%), przy zryczałtowanym 10% podatku i w sytuacji braku podatku dochodowego na końcu inwestycji. Wyniki potwierdzają rosnące zainteresowanie odkładaniem środków w ramach IKZE wraz ze zmniejszającą się wysokością podatku. Przy obecnej skali podatkowej inwestowanie w IKZE deklaruje 23% badanych, przy 10% podatku odsetek chętnych do oszczędzania zwiększa się do ponad 1/3 (35%), natomiast całkowite zniesienie opodatkowania oszczędności w ramach IKZE zachęciłoby do oszczędzania ponad połowę Polaków.

„Badanie potwierdza, że zwiększenie udziału Polaków w III filarze wymaga mocniejszych zachęt podatkowych. Propozycja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza zastąpienia dotychczasowego podatku zryczałtowaną stawką 10% jest na pewno krokiem w dobrym kierunku, ale obawiam się, że może to być tylko taki pół-krok. Jeśli naprawdę chcemy pobudzić społeczeństwo do indywidualnego oszczędzania na własną emeryturę, trzeba pójść dalej i całkowicie znieść opodatkowanie tych inwestycji. Wnioski ze zleconego przez IZFiA  badania mogą być wskazówką dla dalszych działań rządu w zakresie pobudzenia III filaru" - powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

Dodatkowo, z badania wynika, że całkowite zniesienie podatku dochodowego jest szczególnie zachęcające w przypadku osób, których obecnie nie stać na oszczędzanie. Są to osoby mieszkające w małych miastach, które niewiele zarabiają i  źle oceniają swoją sytuację materialną oraz osoby pracujące na własny rachunek. Całkowite zwolnienia mogą w sposób znaczący stymulować te osoby do dodatkowego odkładania środków na emeryturę.

Raport z badania_IKZE_2013.pdf

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie