Aktualności

iWealth Summit – przewodnik inwestora czyli jak chronić i pomnażać pieniądze?

We środę, 18 listopada br. iWealth organizuje kolejną, wirtualną konferencję iWealth Online Investment&Business Summit 2020 pt. Inwestowanie nadwyżek w okresie niskich stóp procentowych.
Scenariusze dla globalnej gospodarki zainfekowanej koronawirusem, projektowanie inwestycji antyinflacyjnych przy wsparciu profesjonalnego doradztwa, zarządzanie nadwyżkami finansowymi firm, walory inwestycyjne surowców, nieruchomości i wierzytelności - w otoczeniu niskich stóp procentowych i wysokiego poziomu inflacji - to główne tematy drugiej edycji iWealth Summit 2020. IZFiA udzieliła patronatu wydarzeniu.

Konferencja została przygotowana dla przedsiębiorców, firm, organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.) oraz inwestorów indywidualnych. Uczestnicy otrzymają praktyczny przewodnik inwestycyjny nt. utrzymania płynności oraz efektywnego zarządzaniu nadwyżkami w okresie „zerowych” stóp procentowych. W nawiązaniu do pierwszej edycji konferencji, tym razem to firmy i organizacje pozarządowe poszukają odpowiedzi na zasadnicze pytania - jak, w mało sprzyjającym otoczeniu gospodarczym, optymalizować zabezpieczenie siły nabywczej pieniądza oraz osiągać dochód z inwestowania zysków, z uwzględnieniem możliwie szybkiego dostępu do środków oraz akceptacji niskiego poziomu ryzyka.

W przedsięwzięciu wezmą udział eksperci i praktycy od lat kształtujący rynek kapitałowy oraz wspierający rozwój sektora biznesowego w Polsce.

Wśród zaproszonych wykładowców i prelegentów będą m.in.:

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 4 bloki tematyczne:

Blok I    - Scenariusze dla globalnej gospodarki.

Blok II   - Wygrać z inflacją? Strategie inwestycyjne dla każdego.

Blok III - Jak bezpiecznie inwestować nadwyżki finansowe? Poradnik dla firm, fundacji, stowarzyszeń  i osób prywatnych.

Blok IV - Od złota - przez nieruchomości - do wierzytelności.

Pierwszy blok zostanie poświęcony tematyce makroekonomicznej. Stan i prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce, w powiązaniu z sytuacją na rynkach finansowych, omówią paneliści - zarządzający aktywami kilku czołowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wystąpienie Marioli Szymańskiej-Koszczyc Prezesa EFPA Polska na temat krajowego doradztwa finansowego oddzieli pozostałe trzy bloki tematyczne, poświęcone inwestycyjnemu przeciwdziałaniu efektom niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji. Zaprezentowane zostaną, najbardziej przydatne dla firm i organizacji pozarządowych, ale i osób fizycznych - charakteryzujących się słabą skłonnością do ryzyka - konkretne przykłady i narzędzia tworzenia, w dobie niskich rentowności, korzystnych alternatyw dla lokat bankowych. Dzięki uczestnictwu w konferencji prezesi, dyrektorzy finansowi, przedsiębiorcy i inwestorzy indywidualni dowiedzą się, jak realnie chronić finanse firm w nowej rzeczywistości gospodarczej. Dla poszukujących bardziej efektywnej dywersyfikacji i wyższych stóp zwrotu zostaną omówione perspektywy dla złota i gruntów inwestycyjnych oraz specyfika wierzytelności, które mogą stanowić składnik długoterminowego portfela.

Konferencja będzie prowadzona w całości online. Bezpłatny udział zapewni rejestracja na stronie https://summit.iwealth.pl/?ref=izfa , gdzie znajdują się niezbędne informacje i szczegółowy program.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie