Aktualności

Gotówka nadal wybiera fundusze - sprzedaż netto w marcu +3 mld zł

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Informacja prasowa

Gotówka nadal wybiera fundusze - sprzedaż netto w marcu +3 mld zł

Od kilkunastu miesięcy utrzymuje się bardzo dobra sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W samym roku 2021 do funduszy wpłacono ponad +12 mld zł, z czego w marcu +3 mld. W ślad za wysokimi wynikami sprzedażowymi rosła wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach, by na koniec marca przekroczyć 298 mld zł. Oznacza to +7,6 mld więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca.

- Marcowy napływ gotówki jest nieco niższy niż w poprzednich miesiącach, kiedy sięgał blisko 5 mld zł, co zapewne ma związek ze świętami i koniecznością wyższych wydatków na konsumpcję. Klienci nadal wybierają rozwiązania obarczone najmniejszym ryzykiem – do funduszy dłużnych płynęło tradycyjnie najwięcej środków, jednak tuż po nich największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze mieszane, gdzie część środków inwestowana jest w papiery udziałowe. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Warto również podkreślić rosnące aktywa funduszy PPK, gdzie w tym miesiącu saldo sprzedaży wyniosło ponad 400 mln zł  - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

 


Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie