Szkolenia

Szkolenie
„Product governance jednostek uczestnictwa oraz inne wybrane zagadnienia praktyczne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI" - 15 lipca 2020 r. >

„Product governance jednostek uczestnictwa oraz inne wybrane zagadnienia praktyczne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI" - 15 lipca 2020 r.

350 zł

Członkowie i podmioty wspierające IZFiA

400 zł

Instytucje nie należące do IZFiA

Mogą cię również zainterestować:

Wydarzenie
Wydarzenie