Aktualności

Dnia 23 maja b.r. po raz siódmy odbyła się branżowa konferencja Forum Funduszy Inwestycyjnych.

Branżowa konferencja środowiska funduszy inwestycyjnych organizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami  Forum Funduszy Inwestycyjnych 2012 odbyła się dnia 23 maja 2012 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  Była to siódma edycja Forum. W tym roku w Forum udział wzięło ok. 140 gości, przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, Giełdy Papierów Wartościowych,  Komisji Nadzoru Finansowego i wielu innych instytucji rynku kapitałowego oraz dziennikarzy.

Konferencja była poświęcona bieżącym problemom branży. Rozpoczęła się debatą podsumowującą 20 lat od powstania pierwszego funduszu w Polsce. W dyskusji udział wziął Prezes Izby Pan Marcin Dyl oraz Pan Marek Żytniewski Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, którego następcą jest Izbą. Podczas debaty omówiono najważniejsze momenty minionego dwudziestolecia oraz postawiono przed rynkiem bieżące wyzwania, do których w głównej mierze należy edukacja, szczególnie w zakresie długoterminowych oszczędności emerytalnych.

Następnie dokonano spojrzenia na rolę funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowym z perspektywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW przybliżył zebranym powyższe zagadnienia wskazując na duży wpływ funduszy w rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Tematem szczególnie aktualnym jest dla funduszy inwestycyjnych obecnie implementacja Dyrektywy UCITS IV i związane z tym wprowadzenie nowego dokumentu informacyjnego dla uczestników funduszy KII. Dyskutowali o tym: Pan Mirosław Jeżowski Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych w Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Piotr Koziński Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, Pani Katarzyna Majchrzak Przewodnicząca Zespołu IZFiA ds. KII, KBC TFI oraz  Artur Zapała Radca Prawny zajmujący się rynkiem kapitałowym. Nowy dokument ma na celu ujednolicenie prezentowanie informacji o funduszach inwestycyjnych w krajach Unii Europejskiej oraz przekazanie inwestorowi zwięzłej i przejrzystej informacji o funduszu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło porównania inwestowania Polaków i mieszkańców innych krajów europejskich. Wystąpienie przygotował Pan Tomasz Publicewicz Prezes Zarządu Analizy Online S.A., który wskazał  na to, że Polacy preferują inwestycje w krajowe instrumenty, co odróżnia nas od  krajów „starej Europy", gdzie dominują inwestycje globalne lub europejskie.

Ostatnią częścią tegorocznego Forum była dyskusja panelowa dotycząca nowego produktu emerytalnego IKZE i perspektyw jego rozwoju. W panelu, poprowadzonym przez Panią Redaktor Katarzynę Ostrowską z dziennika „Rzeczpospolita", wzięli udział: Alicja Baranek (Opiekun Regionalny TFI SKOK), Anna Bąkała (Dyrektor Sprzedaży TFI Allianz), Tomasz Derewecki (Dyrektor Departamentu Sprzedaży Amplico TFI), Agnieszka Łukawska (Dyrektor Sprzedaży Legg Mason TFI) Tomasz Jagła (Menedżer w grupie doradztwa biznesowego dla sektora ubezpieczeniowego PwC Polska Sp. z o .o.).  Jako wprowadzenie do panelu przytoczono najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie IZFiA. Z badań wynika, że Polacy wciąż ufają państwowej emeryturze z ZUS i OFE, niewiele oszczędzają samodzielnie i nie znają produktów służących oszczędzaniu na emeryturę.  Zdaniem panelistów wprowadzenia nowych produktów służących oszczędzaniu jest kwestią wtórną wobec podstawowego problemu jakim jest brak świadomości emerytalnej.

Podczas Forum zostały również wręczone nagrody w Konkursie Izby dla dziennikarzy i na najlepsze prace magisterskie.

Patroni honorowi Forum: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego

Patroni medialni: Polska Agencja Prasowa, Bankier.pl

Prezentacje:

IKZE_oferta.pdf
IKZE_badanie 2012.pdf
Jak inwestuje się w Polsce a jak w innych krajach.pdf

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie