Aktualności

Czerwiec 2011r. Według najnowszego badania "Polacy o Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego i innych dobrowolnych formach oszczędzania na emeryturę", Polalcy nie wiedzą czym jest IKZE i ja

Uchwalone niedawno zmiany w systemie emerytalnym z początkiem 2012 r. m.in. wprowadzają nowy produkt umożliwiający dodatkowe oszczędzanie na emeryturę, czyli IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Badanie na temat stopnia poinformowania Polaków o IKZE - Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, zainteresowania korzystaniem z IKZE oraz postrzeganej ich atrakcyjności na tle IKE - Indywidualnych Kont Emerytalnych, a także zainteresowania uczestnictwem w Pracowniczych Programach Emerytalnych przeprowadziła Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.

Polacy o IKZE i innych formach dobrowolnego oszczędzania na emeryturę .pdf

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie