Aktualności

Czerwiec 2008. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami rozstrzygnęła IV edycję Konkursu dla dziennikarzy.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami rozstrzygnęła konkurs dla dziennikarzy. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniło Laureatów Konkursu:

Panią Martę Chmielewską - Racławską, dziennikarkę „Dziennika Finansowego" (I nagroda)
Pana Grzegorza Nawackiego, dziennikarza „Pulsu Biznesu" (II nagroda)

„Dorobek dziennikarski Laureatów Konkursu zyskał uznanie środowiska funduszy inwestycyjnych ze względu na systematyczne, dociekliwe i obiektywne przedstawianie tematyki funduszy inwestycyjnych, jak również przystępne przybliżanie społeczeństwu niełatwych zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i jego instrumentów"- powiedział Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

To już czwarta edycja konkursu dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy inwestycyjnych, którego celem jest propagowanie dziennikarstwa na najwyższym poziomie, przestrzegającego zasad etyki i obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat funduszy inwestycyjnych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 października 2008 roku podczas Forum Funduszy Inwestycyjnych 2008.

Zgłoszeń do konkursu dokonywały redakcje, dziennikarze oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Oceniano publikacje prasowe oraz nagrania telewizyjne. Zgłoszone materiały wyróżniały się wysokim poziomem publicystycznym, dobrą znajomością zagadnień z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych, wysokim poziomem wnikliwości jak również ciekawą prezentacją danych. W związku z tym Jury konkursu miało niezwykle trudne zadanie wyłonienia Laureata.

W swoim wyborze Jury kierowały się między innymi kryteriami takimi jak:

- wartość informacyjna,
- forma i poprawność merytoryczna,
- jasność wypowiedzi,
- walory publicystyczne i edukacyjne.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie