Aktualności

Czerwiec 2008. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami ogłasza kolejną edycję KONKURSU DLA DZIENNIKARZY którego celem jest propagowanie wiedzy o funduszach inwestycyjnych.

Konkurs przeznaczony jest dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, zajmujących się problematyką funduszy inwestycyjnych. Do konkursu mogą być zgłaszane wszelkie publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne czy internetowe upowszechniające tematykę funduszy inwestycyjnych w 2008 roku.

Kandydatury do nagród zgłaszane mogą być przez Członków IZFiA - towarzystwa funduszy inwestycyjnych, samych Dziennikarzy i Redakcje. W konkursie mogą brać udział autorzy publikacji opublikowanych wyłącznie w roku 2008.

Jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych, oceniać będzie nadesłane prace przede wszystkim pod kątem dobrej znajomości problematyki funduszy inwestycyjnych. Ocenie poddana zostanie wartość informacyjna materiałów, walory publicystyczne i edukacyjne, forma i poprawność merytoryczna, a także jasność wypowiedzi.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 stycznia 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1 lipca 2009 roku na internetowych stronach IZFiA (www.izfa.pl).

Regulamin Konkursu

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie