Sprzedaż netto  funduszy inwestycyjnych ogółem wyniosła w kwietniu  43 mld euro ( o 4 mld euro mniej niż w marcu).

Sprzedaż netto funduszy UCITS wzrosła do 45 mld Euro ( w marcu 38 mld).

Długoterminowe fundusze UCITS ( z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) zanotowały spadek salda nabyć i umorzeń do 36 mld euro w kwietniu ( 42 mld euro w marcu).

  • Sprzedaż netto funduszy akcji wzrosła do 16 mld euro z 14 mld euro.
  • Sprzedaż netto funduszy dłużnych wzrosła o 7 mld euro do 10 mld euro w kwietniu.
  • Sprzedaż netto funduszy mieszanych spadła o 14 mld euro z 24 mld w marcu do 10 mld w kwietniu.

Sprzedaż w funduszach UCITS rynku pieniężnego wyniosła 9 mld euro, w porównaniu do marca, kiedy umorzenia przeważyły nabycia o 5 mld.

W funduszach AIF w kwietniu umorzenia przeważyły nabycia o  3 mld euro, w porównaniu do 9 mld euro, które napłynęły netto do tych funduszy w marcu.

Aktywa netto funduszy UCITS I AIF wyniosły 15,818 mld euro na koniec kwietnia, w porównaniu do 15,606 mld euro w marcu.

EFAMA FACT SHEET

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"