„- Obserwujemy z wielkim zainteresowaniem kolejne informacje, gdzie autorzy projektu ujawniają coraz więcej szczegółów na temat pracowniczych planów kapitałowych. Najważniejsze w tej chwili jest to, że konstrukcja tego produktu opiera się na zasadzie składki zdefiniowanej, gdzie pracodawcy przyjmą na siebie zobowiązanie do opłacania składek pracownikom oraz, że będzie to program obligatoryjny, docelowo dla wszystkich pracodawców. Składki będą również opłacane przez pracowników, a swoją część motywacyjną wniesie państwo w postaci jednorazowej zachęty powitalnej wysokości 250 zł, oraz dopłat rocznych w wysokości 240 zł, nagradzających długoterminowe oszczędzanie. Wszystkie te elementy oraz rekordowo niskie koszty funkcjonowania PPK (zakłada się limitowanie kosztów zarządzania maksymalnie do 0,6% wartości aktywów netto rocznie) mają szansę uruchomić ogromny mechanizm tworzenia zabezpieczenia emerytalnego dla pracujących Polaków.

Umowy o wnoszenie składek pochodzących z PPK będą zawierane z funduszami inwestycyjnymi, co gwarantuje odpowiednią dywersyfikację tych środków i zmniejsza ryzyko, dając pracodawcy szansę na wybór podmiotu, do którego ma największe zaufanie. Pozytywne jest także, ze środki w PPK będą dziedziczone.

Zwróciliśmy również uwagę, że mimo obowiązkowości uiszczania składek przez pracowników, będą oni mieli możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK, przy czym automatyczny zapis zacznie obowiązywać ponownie co dwa lata. Chodzi bowiem o to, by zasada systematycznego oszczędzania obowiązywała przez cały okres zatrudnienia.

Wszystkie te założenia powinny spowodować, że stopień partycypacji będzie sukcesywnie wzrastał, co spowoduje podniesienie stopy oszczędności Polaków. Na rynek kapitałowy może wpływać od kilku do kilkunastu miliardów złotych rocznie.

Pewnym ograniczeniem jest, że autorzy projektu zakładają limit wypłaty środków z PPK. Zgodnie z ogłoszonymi zasadami po osiągnięciu uprawnień emerytalnych tylko 25% zgromadzonego kapitału będzie można wypłacić jednorazowo, zaś pozostałe 75% będzie wypłacane w 120 ratach miesięcznych. Chodzi o to, by całość środków nie została przeznaczona na konsumpcję, lecz stanowiła zabezpieczenie finansowe w dłuższym okresie. Program jest przyjazny sytuacjom nietypowym, bowiem przewidziano także inne opcje wypłaty, takie jak świadczenie małżeńskie, wypłata do 100% środków na własne cele mieszkaniowe, oraz wypłata 25% środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika lub jego dziecka.  

Uważam, że PPK są realną szansą na zgromadzenie środków na dodatkową emeryturę poprzez zastosowanie mechanizmu obligatoryjności oraz powszechność tego systemu a przede wszystkim z powodu zaangażowania się finansowego Państwa, a być może nawet szerokiej kampanii informacyjnej. Izba, będąc organizacją samorządową funduszy inwestycyjnych wspiera ten projekt. Badania przez nas prowadzone pod koniec minionego roku wykazały, że mimo iż koncepcja PPK nie jest jeszcze powszechnie znana, to już dziś 52% Polaków pozytywnie ocenia PPK. Połowa Polaków, gdyby miała taką możliwość, skorzystałaby z tak przedstawionego programu. Za najważniejsze zalety PPK Polacy uznali: współfinansowanie przez pracodawcę, udział państwa (bonusy dla oszczędzających w planie) oraz możliwość zwiększenia emerytury” – mówi Prof. UW dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"