Od 1 stycznia 2017 r. przysługujące dotychczas wszystkim funduszom inwestycyjnym podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego zostało istotnie ograniczone. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych objęte zostały zwolnieniem przedmiotowym, z którego wyłączone zostały jednak przychody uzyskiwane z udziałem podmiotów podatkowo transparentnych.

Zapraszamy do zapisów na kolejne szkolenie poświęcone opodatkowaniu funduszy, zorganizowane przez naszą Izbę. Więcej informacji znajduje sie w menu głównym w zakładce "Szkolenia".

Szkolenie odbędzie się tradycyjnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Koszty nie uległy zmianie: Członkowie i Podmioty Wspierające IZFIA - 550 zł/osoba, Instytucje zewnętrzne IZFIA – 650 zł/osoba.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany  w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"