Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty ogłosił wyniki konkursu, który Izba objęła patronatem honorowym - „The Best Annual Report 2016”. Partnerem konkursu było m.in. PKO TFI S.A. 

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich. Najważniejszą rolę odgrywają jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, online czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe. 

Laureaci XII edycji konkursu “The Best Annual Report”

WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności w  kategorii „Przedsiębiorstwa”

               JSW S.A.

 Wyróżnienia za najlepsze sprawozdanie z działalności w  kategorii „Banki i instytucje finansowe”

               PKO BANK POLSKI S.A.

 Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w kategorii „Przedsiębiorstwa”

               GRUPA LOTOS S.A.

 Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w  kategorii „Banki i instytucje finansowe”

              BANK ZACHODNI WBK S.A.

 Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za najlepsze sprawozdanie finansowe w sWIG80

              PHN S.A.

Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego w  kategorii „Przedsiębiorstwa”

              GRUPA AZOTY S.A.

              PGING S.A.

 Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego w  kategorii „Banki i instytucje finansowe”

              PZU S.A.

Wyróżnienie za raport roczny on-line

               IMS S.A.

Wyróżnienie raport roczny w internecie w kategorii „Banki i instytucje finansowe”

              BANK MILLENNIUM S.A.

Wyróżnienie ZMID za największą wartość analityczną raportu on-line dla akcjonariuszy

              PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"