Warszawa, 8 listopada 2017 r.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych materializuje się

 

Wczoraj, 7 listopada 2017 r. w godzinach wieczornych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź Projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest to sygnał o rozpoczęciu formalnych prac przez rząd nad projektem tego od dawna oczekiwanego aktu prawnego.

- nasze środowisko z wielkim zadowoleniem odnotowuje fakt konkretnych działań rządowych w kierunku zrealizowania koncepcji jednego z głównych filarów Planu Rozwoju Kapitału Premiera Mateusza Morawieckiegopowiedział prof. UW dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

Wprowadzenie tego produktu będzie miało ogromny wpływ na rynek kapitałowy. Nie mniej ważny jest wymiar społeczny: pracownik wraz z pracodawcą wspólnie będą budować prywatną emeryturę, która wraz z wkładem i zachętą ze strony państwa podniesie stopę zastąpienia. Koszty zarządzania planem, zgodnie z zapowiedziami, będą ekstremalnie niskie, co będzie stanowić nie lada wyzwanie dla TFI, będąc jednocześnie niezwykle korzystne dla uczestniczących w planach.

- jestem przekonany, że będzie to największa rewolucja emerytalna od 1999 roku. Na arenie pojawią się współfinansowane przez pracodawcę pracownicze plany kapitałowe – co ważne, o charakterze masowym. Ustawa o PPK jest od dawna oczekiwana i wielu członków IZFiA już przygotowywało się do ich uruchomienia. Trwają cykle spotkań biznesowych z pracodawcami, nasza Izba zaś przeprowadziła szkolenia dla pracowników TFI z tego zakresudodaje Prezes Dyl.

Rynek pracy także się zmienia. Już dziś firmy zaczynają odczuwać problemy z utrzymaniem wartościowych pracowników. Wprowadzenie dodatkowej motywacji w postaci PPK może być argumentem do silniejszego związania się z danym pracodawcą.

- z niecierpliwością oczekujemy na opublikowanie ustawy o PPK tak, abyśmy mogli poznać szczegółowe założenia tego pionierskiego i przełomowego projektu. Mam nadzieję, że za tą pierwszą informacją wkrótce pójdą następne. Ujrzymy projekt, będziemy mogli się do niego ustosunkować, a przede wszystkim rozpocząć przygotowania do utworzenia konkretnych produktów dla pracowniczych planów kapitałowychmówi Prezes Dyl.

Projekt ustawy realizuje założenia przedstawione w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie utworzenia dobrowolnych PPK, która ma rozwiązywać m.in. problemy związane z niską stopą oszczędności i luką w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej a okresem emerytalnym. Ma aktywizować poziom inwestycji w kraju oraz wspierać rozwój lokalnego rynku kapitałowego przy jednoczesnej dużej skali importu inwestycji bezpośrednich i portfelowych z zagranicy.

 

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzonych było ponad 273 miliardy zł. Do Izby należy 31 TFI oraz 5 Agentów Transferowych. www.izfa.pl.

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 35; emadej@izfa.pl

 

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"