Informacje prasowe

70% Polaków w czasie pandemii nadal posiada zgromadzone oszczędności

70 % Polaków w wieku 18 – 65 lat posiada zgromadzone oszczędności. Lepsi od nas są jedynie Czesi, gdzie oszczędności posiada o 3 % więcej respondentów. Polacy oszczędzają głównie na nieprzewidziane wydatki, jak np. leczenie oraz na wakacje/urlopy (52%) i na kupno domu, mieszkania (po 29%). Jako cel oszczędzania związany z koniecznością zabezpieczenia się przed drugą fala pandemii wskazało 26% ankietowanych.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej przeprowadziła badanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na postawy i zachowania konsumentów w 4. krajach – Polsce, Niemczech, Czechach i we Włoszech – w obszarze oszczędzania i inwestowania. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 r. metodą CAWI (samodzielnie wypełniane ankiety online), na reprezentatywnych próbach mieszkańców Polski, Niemiec, Czech i Włoch w wieku 18-65 lat. Realizował je instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Na pytanie „Czy na chwilę obecną posiada Pan/i jakieś oszczędności?” 37 % Niemców odpowiedziało przecząco. Niemcy również niemal dwukrotnie mniej niż Polacy widzą konieczność gromadzenia oszczędności na wypadek nieprzewidzianych wydatków, jak np. leczenie.

- myślę, że w niektórych przypadkach moglibyśmy brać przykład z naszych zachodnich sąsiadów, gdzie aż 42% badanych odpowiedziało, że głównym celem oszczędzania jest emerytura (w Polsce 18%). Kraje zachodnie zdecydowanie więcej korzystają z produktów oferowanych przez rynek kapitałowy. 8% Polaków wskazało fundusze inwestycyjne, jako atrakcyjny cel lokowania wolnych środków - w Czechach, Niemczech i Włoszech jest to odpowiednio 18, 20 i 22 %. Teraz zaś jest odpowiedni moment, by skorzystać z możliwości jakie oferuje rynek kapitałowy, bo średnie oprocentowanie lokat złotowych spadło we wrześniu poniżej 0,3%, zaś ogromna część gotówki znajduje się na nieoprocentowanych rachunkach bankowych, co oznacza zdefiniowaną stratę - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA.

Ubiegły rok na rynkach kapitałowych był bardzo dobry, szczególnie w segmencie akcji. Stawiając na Europę, Stany Zjednoczone lub metale szlachetne, można było zarobić średnio +25%. Głęboka korekta spowodowana pandemią jest systematycznie odpracowywana. Wyniki osiągane przez fundusze, zwłaszcza teraz, w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych zachęcają do korzystania z tej formy gromadzenia oszczędności.

Załącznik do Informacji prasowej IZFiA z dnia 26 października 2020 r.

Pełny raport z badania będzie opublikowany wkrótce w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie