Aktualności

14.10.2010 Konkurs na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięta została VII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych organizowanego przez środowisko funduszy inwestycyjnych. Laureatem Konkursu i jednocześnie zdobywcą nagrody pieniężnej został Pan Mateusz Słota za pracę pod tytułem „Suwerenne fundusze inwestycyjne i ich rola w kontekście globalnej migracji kapitału oraz zaburzeń na światowych rynkach finansowych" napisaną w Katedrze Small Businessu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr Andrzeja Szablewskiego. 

Wyróżnienie wraz z możliwością odbycia stażu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, otrzymali:

Pan Bartosz Błaszak za pracę pod tytułem „Uwarunkowania rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" napisaną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem Pani dr Teresy Czerwińskiej,

Pan Krzysztof Rek za pracę pod tytułem „Umowy zawierane w ramach funduszy inwestycyjnych" napisaną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Pana dr Michała Chajdy.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie