Zespoły robocze powołane w ramach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami działają w następujących obszarach:

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA