Zarząd

Prof. dr hab. Marcin Dyl
Prof. dr hab. Marcin Dyl

Prezes Zarządu Izby

Rada Izby

Piotr Żochowski
Piotr Żochowski

Przewodniczący Rady Izby

Krzysztof Lewandowski
Krzysztof Lewandowski

Wiceprzewodniczący Rady Izby

Leszek Jedlecki
Leszek Jedlecki

Członek Rady Izby

Jacek Marcinowski
Jacek Marcinowski

Członek Rady Izby

Jarosław Skorulski
Jarosław Skorulski

Członek Rady Izby

Komisja Rewizyjna Izby

Maciej Kafliński
Maciej Kafliński

Przewodniczy Komisji Rewizyjnej Izby

Anna Chojnacka
Anna Chojnacka

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby

Marcin Bednarek
Marcin Bednarek

Członek Komisji Rewizyjnej Izby

Prezes Zarządu Izby

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie - zapalony brydżysta i szachista. 

Przewodniczący Rady Izby

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz tytuł Fellow of ACCA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Od 1996 roku związany zawodowo z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Arthur Andersen Audit sp. z o.o. gdzie uczestniczył w audytach oraz przeglądach typu due diligence firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i firm zagranicznych z wielu branż. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 1999 - 2010 pracował w Grupie Kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management, jako między innymi Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był odpowiedzialny m.in. za rozwój Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Był członkiem Rady Nadzorczej NETIA S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Platforma Mediowa Point Group S.A.

Od 1 czerwca 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO TFI. W dniu 20 grudnia 2012 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO TFI.

Wiceprzewodniczący Rady Izby

Prezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics and Business Administration, a także studiów podyplomowych Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych o numerze 790.
Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od stycznia 1995 roku. Początkowo pracował w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., w regionalnym biurze sprzedaży we Wrocławiu. Następnie, od 1996 roku kierował Departamentem Badań Marketingowych tej firmy, a od 1999 do lutego 2000 r. - Departamentem Marketingu i PR.
W okresie od lutego 2000 roku do czerwca 2001 roku pracował na stanowisku Senior Management Consultant w firmie Van Bueren, Muth und Partner Management Consulting GmbH gdzie zajmował się restrukturyzacją procesów biznesowych, doradztwem w zakresie zarządzania oraz szkoleniami kadry zarządczej.
W Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. pracuje od czerwca 2001 roku a w firmie Pioneer Pekao Investment Management S.A. od czerwca 2002 roku, gdzie zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju odpowiedzialnego za rozwój oraz wdrażanie nowych funduszy i produktów inwestycyjnych, a od kwietnia 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i rozwój produktów. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję Head of CEE Product Development i odpowiadał za koordynację działań produktowych Pioneer Investments na terenie Europy Centralnej i Wschodniej.

Od 25 września 2009 r. pełni funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Członek Rady Izby

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 roku zajmował kierownicze stanowiska w Banku Śląskim S.A. W latach 1996-1997 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w ING Investment Management (Polska) S.A. Od roku 1998 pracuje w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie w latach 1998-2002 pełnił funkcję Członka Zarządu, a od lipca 2002 roku do sierpnia 2007 roku był Wiceprezesem Zarządu. Od czerwca 2002 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. 20 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest odpowiedzialny za Departament Finansowo-Operacyjny.

Członek Rady Izby

Absolwent Politechniki Poznańskiej i The Columbia Senior Executive Program w Columbia University Graduate School of Business. Licencjonowany makler i doradca w zakresie obrotu papierami wartościowymi. W okresie od 1997 do 1999 roku był członkiem Zarządu w WBK Asset Management, od sierpnia 1999 roku do marca 2001 roku pełnił funkcję dyrektora banku WBK odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, natomiast od kwietnia 2001 roku do początku 2002 roku był Prezesem Zarządu WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W styczniu 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu. W latach 2007-2010 nadzorował Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking. 1 sierpnia 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu BZ WBK Asset Management S.A. Od stycznia 2011 do lipca 2013, jako dyrektor zarządzający, nadzorował działalność Banku Zachodniego WBK w obszarze bancassurance oraz odpowiadał za strategię rozwoju bazy depozytowo-inwestycyjnej w Grupie BZ WBK.

Członek Rady Izby

Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 4) oraz zaliczony drugi etap egzaminu CFA. W latach 1990 - 1993 był odpowiedzialny za utworzenie, a następnie kierowanie Biurem Maklerskim w Polskim Banku Rozwoju S.A. Od kwietnia 1993 roku współpracował z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. najpierw jako analityk finansowy, w latach 1996-1998 na stanowisku Zarządzającego Pioneer Pierwszym Polskim Funduszem Powierniczym i Dyrektora Zarządzającego Inwestycji Kapitałowych. Od 1998 roku do 31 stycznia 2000 roku Członek Zarządu, a od lutego 2000 roku Prezes Zarządu Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. W latach 2001-2002 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Od 2003 roku do 30 listopada 2007 Członek Zarządu Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Przewodniczy Komisji Rewizyjnej Izby

Radca Prawny, wpisany na listę Radców Prawnych pod nr WA 5693. Absolwent filozofii i prawa na Uniwersytecie im. Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie.Ekspert w zakresie prawa rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego. Na rynku kapitałowym od 15 lat. Karierę rozpoczynał w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku radcy, a następnie starszego radcy. Następnie pracował dla Vogel Zaborowski Dubiński Kancelarii Prawnej jako In-House Lawyer w TFI Skarbiec SA. Następnie związany z PZU SA, gdzie zaangazowany był w projekt IPO oraz z Domem Maklerskim PKO BP, gdzie doradzał w zakresie equity markets. Obecnie jest Dyrektorem Biura Prawnego w PZU Asset Management SA i TFI PZU SA.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W 2004 roku uzyskała tytuł member of Assosiation of Chartered Certified Accountants (ACCA). W latach 1999-2004 pracowała w firmie KPMG w dziale audytu ogólnego. Od roku 2004 związana z firmą Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management. Na początku jako specjalista w dziale audytu wewnętrznego, a od 2006 roku jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego. Od lipca 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansowego w Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management.

Członek Komisji Rewizyjnej Izby

Jest odpowiedzialny za Pion Marketingu i Sprzedaży. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada dyplom Professional Diploma in Marketing nadany przez Chartered Instituite of Marketing z Wielkiej Brytanii.
W latach 1993-2001 zatrudniony przez Bank Przemysłowo-Handlowy SA, gdzie pełnił funkcję m. in. Kierownika Zespołu Marketingu. Był zaangażowany w projekty związane z połączeniem Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA m. in. w zakresie komunikacji marketingowej. W latach 2002 - 2003 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Marketingu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, a od 2003 do 2004 jako Project Manager był odpowiedzialny za kompleksowe przeprowadzenie procesu rebrandingu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"