W lipcu do TFI trafiło +1,6 mld zł nowych środków. To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.  

Ostatni raz tak wysoki bilans wpłat i wypłat z funduszy inwestycyjnych zanotowaliśmy dokładnie rok temu, w lipcu 2016 roku. Lipcowe saldo 2017, mimo pełni sezonu wakacyjnego, było niemal dwa razy wyższe niż w czerwcu.

- Świetny obecny wynik naszych TFI to efekt sporego zainteresowania  i stosunkowo wysokiego popytu na jednostki funduszy. We wszystkich najważniejszych klasach aktywów bilans wpłat i umorzeń jest pozytywny mówi  prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

W ubiegłym miesiącu liderem sprzedaży były fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, do których per saldo trafiło ponad +0,9 mld zł. W kontekście całego roku jest to nawet więcej, niż w funduszach mieszanych (które, warto podkreślić, jeszcze ani raz w tym roku nie zanotowały ujemnego salda). Łącznie do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego trafiło w ciągu minionych 7 miesięcy niemal +2,4 mld zł.

Do funduszy mieszanych wpłacono w lipcu +0,4 mld zł netto. To bardzo dobry wynik, podobnie jak ponad +0,4 mld zł, które trafiły do funduszy dłużnych. Tu niezmiennie wiodąca rola należy do  funduszy inwestujących w dług przedsiębiorstw, które to oferują bardzo atrakcyjne oprocentowanie (jeśli porównany je np. do depozytów bankowych), przy nierzadko wysokich zabezpieczeniach
i dobrej kondycji finansowej samych emitentów.

Warto zwrócić uwagę na fundusze akcji. O ile inwestorzy z rezerwą podeszli do rynków kapitałowych w czerwcu (+15,8 mln zł dodatniego salda), o tyle w lipcu ulokowali w tych produktach już ponad
+0,2 mld zł.

Kategoria funduszy

Nabycia

Umorzenia

Saldo

Saldo od początku roku

Akcyjne

2 423,2

-2 220,1

203,1

-49,6

Uniwersalne i Indeksowe

2 184,0

-1 924,1

259,9

105,9

Sektorowe

87,3

-119,8

-32,5

-168,0

Małych i Średnich Spółek

151,9

-176,2

-24,3

12,5

Mieszane

1 057,2

-697,3

359,9

1 883,9

Aktywnej Alokacji i Selektywne

80,5

-69,7

10,8

185,2

Zrównoważone

218,6

-188,9

29,7

147,9

Ochrony Kapitału

157,4

-125,0

32,4

211,1

Stabilnego Wzrostu

475,6

-297,5

178,1

771,5

Inne

125,1

-16,2

108,9

568,2

Dłużne

1 650,7

-1 222,3

428,4

2 169,6

Bez głównej waluty

307,6

-254,8

52,8

634,7

Złotówkowe

1 197,2

-922,9

274,3

891,3

Inne waluty

145,9

-44,6

101,3

643,6

Gotówkowe i Rynku Pieniężnego

2 639,3

-1 734,9

904,4

2 381,3

Absolutnej stopy zwrotu

347,9

-585,6

-237,7

846,7

Surowcowe

78,0

-92,4

-14,4

-23,6

Rynku niepublicznego*

126,9

-155,3

-28,4

-808,3

Suma końcowa

8 323,9

-6 708,5

1 615,3

6 400,0

W tym fundusze dedykowane:

76,5

-260,7

-184,2

-2 315,9

Źródło: IZFiA (dane w mln zł, ze względu na zaokrąglone wartości poszczególne sumy mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wartości)
* Fundusze aktywów niepublicznych, nieruchomości i sekurytyzacyjne

Po raz trzeci w tym roku ujemne saldo zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu (-0,2 mld zł). Był to podobny poziom odpływu środków, jak miesiąc wcześniej. Lipcowy bilans wpłat i umorzeń byłby jeszcze wyższy, gdyby nie odpływ inwestycji w funduszach dedykowanych (niecałe -0,2 mld zł). Był to  głównie efekt umorzeń w kategorii funduszy obligacji (-0,1 mld zł).

Podsumowując, sytuacja na rynku funduszy wygląda optymistycznie. W ubiegłym roku w tym samym czasie na rynek trafiło +2,5 mld zł, podczas gdy na koniec lipca tego roku jest już ponad +6,4 mld zł. 

Raport_flowy_31_07_2017

Saldo_nabyć_i_umorzeń_lipiec_2017

 

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"